Positionering

Hitta dina styrkor genom att positionera dig mot dina konkurrenter.   Du är unik: Hitta dina styrkor! Positionering är en marknadsföringsterm för hur en produkt önskas bli uppfattad och associerad med; av marknaden och de potentiella kunderna. Ur karriärsboostperspektiv handlar det om hur du uppfattas i förhållande till andra: att jämföra dig med dina konkurrenter och…

Detta innehåll är endast tillgängligt för medlemmar i GURU.
Log In Register